Annan tie Albaniaan

Saksalainen Anna työskentelee vammaisten lasten ja nuorten parissa Albaniassa. ”Halusin jo nuorena lähetystyöhön”, Anna kertoo. ”Tieni tänne kulki Afrikan kautta.”

Lukion jälkeen Anna työskenteli vuoden Burundissa lähettiperheessä, jossa yksi lapsista oli vammainen. Kokemus ohjasi Annan ammatinvalintaa, ja hän päätti opiskella erityisopetusta.

Opiskeluaikanaan Anna kävi aktiomatkoilla Albaniassa ja tutustui myös vammaisten lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. ”Työn johtaja pyysi minua tulemaan tänne töihin heti”, Anna muistelee. Anna halusi kuitenkin työskennellä valmistuttuaan ensin Saksassa. Albaniaan hän saapui vuonna 2018.

Albaniassa vammaisuuteen liittyy häpeää ja ennakkoluuloja. Vammaisuutta voidaan pitää jopa Jumalan rangaistuksena. Kristityt opettajat ja toimintaterapeutit voivat muuttaa yhteiskuntaa asenteensa ja ammattitaitonsa avulla.

Noin 80 prosenttia vammaisista albanialaislapsista ei pääse kouluun. Perheiden saama tuki on vähäistä. Tarjolla ei esimerkiksi ole kuntoutusta tai avustavia välineitä, eikä esteettömyyttä useinkaan ole otettu huomioon.

OM järjestää tapaamisia vammaisia lapsiaan kotona hoitaville perheille yhdessä paikallisseurakunnan kanssa. Perheiden luona käydään myös kotikäynneillä. Vammaisten lasten kehitystä ja oppimista tuetaan niin, että vanhemmat voivat auttaa lapsiaan kukoistamaan. Vanhemmat tulevat kuulluiksi ja saavat myös käytännön apua haasteisiinsa.

Yhteistyötä tehdään myös autetun asumisen yksikön kanssa. Yksikössä asuu kolmisenkymmentä lasta ja nuorta aikuista, joista osan vanhemmat vierailevat heidän luonaan. Osa on orpoja tai vanhempiensa hylkäämiä. OM:n työntekijät ja paikallisen seurakunnan vapaaehtoiset vierailevat keskuksessa viikoittain ja järjestävät asukkaille ohjelmaa esimerkiksi viemällä heitä kaupungille.

Henkilökunnasta monilla ei ole tarvittavaa koulutusta. Yhtenä tavoitteena onkin tukea heidän ammatillista kasvuaan. Anna toivoo, että samalla kun hän kuntouttaa asukkaita, luottamukselliset suhteet henkilökuntaan voisivat syventyä ja nämä voisivat hyödyntää työssään Annalta oppimiaan taitoja ja menetelmiä.

Teksti: Nicky Andrews
Kuva: Garrett N

Albania

  • Pieni vuoristoinen maa Adrianmeren rannalla
  • Eristyksissä kommunismin alla vuoteen 1991 saakka
  • Väkiluku 2,9 miljoonaa
  • Noin 60 % asukkaista muslimeita, katolisia ja ortodokseja yht. 17 %
  • Evankelisia kristittyjä noin 0,5 %

OM:N TYÖ ALBANIASSA

OM aloitti seurakunnan istutustyön Länsi-Albaniassa heti 1990-luvun alussa. Työ alueella jatkuu yhä. Painopiste on niissä kylissä ja kaupungeissa, joissa on vain muutamia tai ei yhtäkään kristittyä.

Työ Albaniassa on kokonaisvaltaista. Erityisiä painopisteitä ovat vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen, pienyrittäjyyskoulutus sekä romanityö.