Kokonaisvaltaiseen elämään ja vapauteen

Taina Moisander on työskennellyt Italiassa OM:n työssä vajaa viisi vuotta. Noin neljä vuotta sitten hän aloitti Toscanassa työn ihmiskaupan uhrien ja prostituoitujen parissa. ”Minulla on aina ollut iso palo auttaa ihmisiä ja erityisesti ihmisryhmiä, jotka ovat alistettuja ja marginalisoituja”, Taina kertoo.

Työtä nigerialaisten ja brasilialaisten parissa

Italia on merkittävä ihmiskaupan kauttakulku- ja kohdemaa. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja arvioidaan olevan 70 000 – 120 000 välillä. Heistä noin 65 prosenttia on mukana katuprostituutiossa.

Taina ja vapaaehtoisten tiimi tekee työtä katuprostituoitujen parissa alueella, jolla on prostituoituja eri puolilta maailmaa. Tiimi tavoittaa nigerialaisia naisia ja brasilialaisia transsukupuolisia. ”Nigerialaisista naisista jokaisen kohdalla on kyse ihmiskaupasta”, Taina kertoo. Brasilialaisten kohdalla kyse on toisinaan ihmiskaupasta, mutta heidän tiensä prostituutioon ovat moninaiset. ”Yhteinen tekijä on se, että he ovat olleet haavoittuvaisia”, Taina kertoo. ”Ei ole ollut työtä kotimaassa tai on ollut vaikea tilanne perheen kanssa tai muuten epätoivoinen elämäntilanne.”

Ihmiskauppiaat voivat käyttää vaikean elämäntilanteen aiheuttamaa haavoittuvaisuutta hyväkseen. Vaikka ihminen olisi tietänyt tai aavistanut päätyvänsä prostituoiduksi, ei hän voi ennalta ymmärtää, mitä seurauksia siitä elämälle on. ”Ei kukaan ymmärrä, mikä se todellisuus on, kun joutuu olemaan seksuaalisesti hyväksikäytettynä päivästä toiseen”, Taina toteaa.

Henkimaailman todellisuus

”Kun on kyse prostituutiosta, ihmisen sielu rikkoutuu”, Taina sanoo. Henkimaailmojen todellisuus on läsnä ja katutyössä kohtaa hengellisen pimeyden. ”Näemme henkimaailmojen taistelun näistä ihmisistä.” Nigerialaisten naisten taustalta paljastuu usein voodoo-rituaaleja, joilla heitä alistetaan ja jotka sitovat heitä. ”On tärkeätä, että Jumala vapauttaa Jeesuksen nimessä ihmiset näistä sidoksista. Muuten kukaan ei tule elämään vapaana, vaikka pääsisi pois prostituutiosta.”

Taina kokee, että Jumalan voiman kautta tehtävä työ on kestävämmällä pohjalla. ”On tärkeätä, että yksilöinä ja tiiminä olemme vahvoina Jumalassa kiinni – pidämme huolta henkilökohtaisesta jumalasuhteestamme ja rukoilemme toistemme puolesta.”

Huolenaiheet ja negatiiviset ajatukset on hyvä tuoda Jumalalle saman tien. ”Levätään Jumalassa ja hänen läsnäolossaan, jotta voidaan vahvistua ja täyttyä Pyhällä Hengellä ja sitä kautta jatkaa työtä, eikä pyritä omin voimin ja omalla viisaudella eteenpäin”, Taina kertoo tärkeistä hengellisistä periaatteista. ”Etsitään Jumalan tahtoa ja johdatusta kysymyksiin, jotka pitäisi ratkoa.”

Yhteistyö ja verkostot

Ensin Taina ajatteli, että kaiken pitäisi olla mietittynä valmiiksi ennen kuin työn aloittaa: pitäisi olla ohjelma, turvatalo ja kaikki jo pyörimässä. Sittemmin hän on saanut huomata, että kyseessä on pitkäkestoinen työ, jossa ei haittaa, vaikkei olisi heti kaikkia vastauksia. Ei ole myöskään olennaista tarjota kaikkia palveluita itse. ”Kunhan meillä on tahtotila löytää vastauksia ja apua, se riittää.”

Mikään järjestö ei voi yksin tarjota kaikkea, joten vahvan verkoston luominen on tärkeää. ”On tärkeää, että löydetään suurin tarve ja pureudutaan siihen ja sitten käytetään hyödyksi muita jo olemassa olevia palveluita tai apumuotoja.”

Seurakunta muodostaa itsessäänkin verkoston. ”Kristittyinä meidän tulee tätä meidän vahvuutta hyväksi käyttäen luoda Jumalan valtakuntaa tämän maan päällä.” Tainan näkemyksen mukaan kristityillä ja seurakunnilla on vastuu ja etuoikeus edistää Jumalan valtakunnan työtä.

Tuetulla asumisella uuteen alkuun

Yksi OM:n yhteistyökumppaneista on kristillinen Ebenezer-järjestö. Tänä vuonna aloitettiin tuetun asumisen palvelun tarjoaminen Ebenezerin omistamassa talossa. ”Haluamme tarjota tuettua asumista, jotta henkilöt voivat jättää prostituution täysin ja olla huolehtimatta siitä, mistä saa vuokrarahaa, millä pystyy maksamaan laskut ja niin poispäin”, Taina sanoo.

Turvallisen asumisen lisäksi talon asukkaita autetaan eri tavoin niin hengellisesti kuin käytännön asioissa sekä sopeutumisessa yhteiskuntaan. ”Haluamme auttaa holistisesti niin, että kaikki pääsevät taustastaan huolimatta kiinni uuteen elämään ja pystyvät itsenäistymään.” Avun muodot voivat vaihdella, mutta asujia on tarkoitus auttaa esimerkiksi siinä, että heillä olisi tarvittava italian kielen taito ja muu koulutus, jotta töiden saanti helpottuu.

Prostituution jättäneiden on myös tärkeää saada onnistumisen kokemuksia. ”Tärkeää on myös, että he tutustuvat paremmin siihen, kuka Jumala on, miten hän on luonut jokaisen erityisellä ja ainutlaatuisella tavalla ja että he pääsevät sitä myöten toimimaan omista vahvuuksistaan käsin.”

Teksti: Inkeri Pyylampi
Kuva: OM

Ihmiskauppa Italiassa

  • Italia merkittävä ihmiskaupan kauttakulku- ja kohdemaa
  • Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja arvioidaan olevan 70 000 – 120 000
  • Suurin osa heistä Nigeriasta, Romaniasta, Bulgariasta, Moldovasta, Albaniasta, Ukrainasta sekä joistakin Aasian maista, etenkin Kiinasta, sekä Latinalaisen Amerikan maista
  • Monet ihmiskaupan uhrit alaikäisiä
  • Ostajia arviolta jopa 2,5 miljoonaa

Tue ihmiskaupan vastaista työtä

OM on tehnyt Italiassa ihmiskaupan vastaista työtä vuodesta 2016. Tänä vuonna sai alkunsa OM:n ja Ebenezer-järjestön yhteinen tuetun asumisen hanke. Hankkeeseen ohjataan Vähiten tavoitetut -lahjoituskohteeseen tulleita varoja.