Opetuslapseksi kasvamista Laosissa

Jeesus näytti mallia siitä, miten pienessä ryhmässä voidaan kasvaa opetuslapsina. Läntisellä pallonpuoliskolla mentoroiminen ja opetuslapseuttaminen on suhteellisen yleistä. Nuoria rohkaistaan etsimään aikuisia, joita he ihailevat ja oppimaan heiltä. Samaan rohkaistaan uudessa työssä aloittavia työntekijöitä.

Erilaiset virallisemmat ja epävirallisemmat tavat opetuslapseuttaa ovat osa seurakunnan kasvua ja kehitystä. Opetuslapseuttaminen on olennaisessa asemassa, jotta uudet uskovat voivat kasvaa uskossaan, jotta voi tulla uusia johtajia ja jotta seurakunta voi ylipäänsä kasvaa. Globaalissa etelässä on kuitenkin monia maita, joissa seurakunnilla ei ole resursseja eikä henkilökuntaa, jotta kristittyjä voitaisiin opetuslapseuttaa.

Laosissa useita paikallisia kokoontuu viikoittaiseen Operaatio Mobilisaation raamatturyhmään. Tavoitteena on tarjota vankka pohja uskolle ja auttaa paikallisia kristittyjä kasvamaan lähemmäs Jumalaa ja hänen sanaansa.

”Heillä on hyvin monia kysymyksiä Jumalasta, koska he ovat saaneet seurakunnassa laimeaa opetusta tai heille on opetettu menestysteologiaa – kyseessä ei aina ole Jumalan sanaan perustuva totuus”, OM:n työntekijä John* kertoo. Hän opetuslapseuttaa viittä nuorta lao-kristittyä. ”Lännessä ajattelemme usein, että tulemme evankelioimaan ihmisiä. Oikeastaan paikalliset tarvitsevat pikemminkin sitä, että annamme heille vahvan pohjan uskolle ja siten mahdollistamme sen, että he voivat tavoittaa oman kansansa ihmisiä.”

Viikoittain kokoontuvassa raamattupiirissä John ja hänen vaimonsa ohjaavat nuoria kristittyjä Raamatun opiskeluun ja keskustelevat erilaisista aiheista, jotta näiden usko voi syventyä ja vahvistua.

”Olen huomannut, miten heidän ajattelunsa on muuttunut”, John kertoo. Hän kertoo, miten eräs nuori nainen kuuli kirkossaan opetusta, joka ei vaikuttanut terveeltä. Hän toi asian esille raamattupiirissä, ja ryhmä keskusteli keskenään siitä, mikä olisi oikea tapa toimia.

”Tämä on heille turvallinen paikka esittää kysymyksiä ja oppia löytämään vastaukset kysymyksiinsä Jumalan sanasta”, John selittää.

Raamattupiirissä ovat käyneet myös Ailani* ja Dao*, jotka ovat sisaruksia. He kääntyivät kristityiksi eläessään ja opiskellessaan toisessa kristillisessä koulutusohjelmassa. He ovat kasvaneet kylässä, ja kotona palvottiin henkiä. Pelko oli osa elämää – erityisesti sairauksien pelko.

Sisarusten ollessa kouluttautumassa OM:n kumppanijärjestön tarjoamassa ohjelmassa, kristillinen opetus teki heihin vaikutuksen, ja he päättivät seurata Kristusta.

”Minulla oli tapana kysyä äidiltä, että miksi kiitämme pahoja henkiä parantumisesta, jos kerran ne saavat ihmiset sairaiksi”, Ailani kertoo. ”Äidilläni ei ollut vastausta kysymykseen.”

Rukoillaan, että yhä useammat laot voivat kuulla Jumalasta ja oppia tuntemaan totuuden, ja että se voi muuttaa heitä. Rukoillaan myös, että paikallinen seurakunta vahvistuisi sitä kautta, kun sen jäsenet voivat kokea Jeesuksen mallin mukaista opetuslapseuttamista.

*nimet muutettu

Teksti ja kuva: Ellyn S. / OM

Laos

  • Sisämaavaltio Kaakkois-Aasiassa
  • Itsenäistyi Ranskasta 2. MS jälkeen
  • Väkiluku n. 7 milj.
  • Valtauskontona theravada-buddhalaisuus

OPETUSLAPSEUTTAMINEN

Opetuslapseuttaminen on olennaisessa asemassa, jotta uudet uskovat voivat kasvaa uskossaan, jotta voi tulla uusia johtajia ja jotta seurakunta voi ylipäänsä kasvaa. Globaalissa etelässä on kuitenkin monia maita, joissa seurakunnilla ei ole resursseja eikä henkilökuntaa, jotta kristittyjä voitaisiin opetuslapseuttaa.