Opetuslapseuttamista oppimassa

On paahtavan kuuma maanantaipäivä Kambodžassa. Sisällä on kuitenkin viileää. OM:n koulutustila on täynnä pöytiä, joiden päällä on käytössä kuluneita Raamattuja. Valkotaululle on piirretty kaavio, joka havainnollistaa Jeesuksen kylväjävertauksen neljää eri maaperää.

Käynnissä on koulutus, jonka aikana pohditaan, mitä OM:n näky Jeesusta seuraavista yhteisöistä tarkoittaa käytännössä. On lounastauko. Huoneessa on ainoastaan Mom, joka on valmis kertomaan koulutuksen annista itselleen.

Mom kasvoi buddhalaisessa kodissa. Nuorena hän oli masentunut ja koki, ettei elämässä ollut merkitystä. Hän yritti itsemurhaa kahdesti. Hän kuuli evankeliumin kristillisen nuorisotyön kautta ja päätti seurata Jeesusta. Momille heräsi halu auttaa muitakin tuntemaan Jeesus.

Moninkertaistumisen merkitys

Koulutus muistuttaa Momia tästä nuorena virinneestä halusta ja valmentaa siihen, miten voi sekä kertoa evankeliumia että tehdä opetuslapsia. Ennen koulutusta Mom keskittyi ainoastaan evankeliumin kertomiseen, eikä opetuslapseuttanut uusia kristittyjä. ”Minua ei kiinnostanut se, kasvoivatko uudet uskovat tai kertoivatko he uskostaan muille”, Mom myöntää.

Koulutus on auttanut Momia ymmärtämään moninkertaistumisen tärkeyden. On olennaista kouluttaa opetuslapsia, jotta ”hekin menevät ja kertovat evankeliumin”. Mom haluaa auttaa uusia uskovia kypsymään ja kasvamaan uskovina. Mom vertaa tätä kokemuksiinsa äitinä: Odotamme, että vauvat kasvavat fyysisesti ja kehittyvät älyllisesti, joten eikö vastasyntyneiltä kristityiltä tulisi odottaa samanlaista kasvua hengellisesti?

Hengellinen kasvu vaatii hengellistä kuria, joten koulutuksessa keskitytään paljolti Raamatun opiskeluun ja rukoukseen. Momin mielestä nämä ovat olennaisen tärkeitä, jotta palvelutyö voisi tuottaa tulosta. ”Jos haluamme kantaa hedelmää, meidän tulee olla yhteydessä Jumalaan”, Mom kertoo viitaten Johanneksen evankeliumin lukuun 15. Koulutus on auttanut Momia sisällyttämään rukousta ja sanan opiskelua omaan elämäänsä ja palvelutyöhönsä.

Koulutus on antanut selkeitä suuntaviivoja tavoittavaa työtä varten. Mom on mukana OM:ssa ja vierailee muiden OM:n työntekijöiden kanssa kuukausittain kahdeksassa eri kylässä. Niissä he opettavat Raamattua, laulavat ylistyslauluja ja opettavat englantia. Mom pitää myös naisten raamattupiiriä läheisessä slummissa. Tavoitteena on, että kylissä ja slummissa tavoitetut ihmiset voisivat ajan mittaan itse kertoa evankeliumia muille sekä opastaa muita eteenpäin, kuten heitä nyt opastetaan.

Ensimmäisiä opetuslapsia

Meneillään olevassa koulutuksessa on mukana kaksi ihmistä, joiden kohdalla tämä on jo toteutunut. Mom on opetuslapseuttanut entistä arvostettua buddhalaista munkkia, Dornia, sekä hänen äitiään Sangmaoa.

Mom tapasi ensin Sangmaon eräällä kylävierailulla ja alkoi tutkia Raamattua hänen kanssaan. Raamatunopiskelun seurauksena Sangmaosta tuli kristitty. Hänen poikansa Dorn teki päätöksen seurata Kristusta sen jälkeen, kun hän näki muutoksen äitinsä elämässä. Nyt molemmat ovat mukana yhteisöjen tavoittamisessa oman kylänsä lähellä.

Mom tietää, että on monia muitakin, joiden täytyy vielä kuulla Jeesuksesta ja jotka tarvitsevat opetuslapseuttamista. Mom haluaa auttaa ihmisiä suvussaan, yhteisössään ja maassaan löytämään hänen elämänsä mullistanut totuus: ”Jumala on kutsunut sinut ja hänellä on suunnitelma sinua varten.”

Teksti: Chris Kuo
Kuva: Evan Schneider

Kambodža

  • Kaakkois-Aasiassa sijaitseva valtio
  • Väkiluku n. 16 miljoonaa
  • Valtauskonto buddhalaisuus, yli 80 % väestöstä
  • Kristittyjä n. 3 %, evankelisia kristittyjä n. 1,5 %

Mekongin aluetta tavoittamassa

Myanmar, Thaimaa, Laos, Vietnam ja Kambodža ovat Mekong-joen varrella sijaitsevia valtioita. Niiden alueella asuu yli 240 miljoonaa ihmistä, joista noin 70 prosenttia on buddhalaisia. Evankelisten kristittyjen määrä näissä valtioissa vaihtelee 0,5–5 prosentin välillä.

OM tekee työtä kaikissa näissä maissa. Alueella tehdään tavoittavaa työtä muun muassa kieltenopetuksen, kahvilatoiminnan ja urheilun parissa.