Vuorten ensi hedelmä

Catherine* ja Edward* ovat asuneet noin vuosikymmenen Keski-Aasiassa vuoriseudulla erään vähiten tavoitetun ihmisryhmän parissa. Kun he muuttivat seudulle, he eivät tunteneet yhtäkään kyseiseen ihmisryhmään kuuluvaa kristittyä. Vuosien varrella heidän tietoonsa on tullut noin 15 paikallista kristityksi kääntynyttä.

”Jos ei oteta rukousta huomioon, meillä ei ole ollut osaa siihen, että nämä ihmiset ovat tulleet uskoon”, Edward kertoo. Asuttuaan vuosia kulttuurin keskellä ja opiskeltuaan kieltä he ovat kuitenkin voineet tukea kristittyjen hengellistä kasvua.

Tyypillisesti nämä uskovat ovat kääntyneet kristityksi jossakin kaupungissa ja sitten palanneet kotiseuduilleen. Se on hyvä asia evankeliumin leviämisen kannalta, mutta kristittyinä he voivat kokea olevansa yksin.

Catherinen mielestä on etuoikeus rohkaista vuoriseudulle palanneita uskovia. ”He olisivat yksikseen, jos emme olisi tavanneet heitä. Heidän palattuaan kotiseudulleen Jumala antoi meille etuoikeuden opetuslapseuttaa heitä, vaikka olemme ulkomaalaisia”, Catherine kertoo.

Jotkut kristityistä ovat tulleet uskoon pääkaupungin venäjänkielisen seurakunnan kautta. Catherine ja Edward ovat rohkaisseet heitä rukoilemaan omalla äidinkielellään. ”On hauskaa rukoilla uskovan kanssa paikallisella kielellä, ja hienoa keskustella sillä Jeesuksesta”, Catherine kertoo. Paikallisella kielellä rukoilu ja uskonasioista keskustelu on rohkaissut häntä itseäänkin.

Äskettäin Catherine ja Edward muuttivat suurempaan kaupunkiin. Heidän tavoitteenaan on löytää lisää kristittyjä ihmisryhmästä, jonka parissa he ovat työskennelleet. He haluavat rohkaista ja varustaa näitä kertomaan evankeliumi perheelleen ja ystävilleen.

Vuoriseudulla johdon on ottanut toinen pariskunta, David* ja Ellen*. Heitä rohkaisee pieni paikallisten kristittyjen joukko, joihin he ovat tutustuneet Edwardin ja Catherinen kautta. Toiveissa on nähdä yhä uusia uskovia. ”Tavoitteemme on nähdä kulttuuriin sopivia, paikallisesti johdettuja kotiseurakuntia tämän ihmisryhmän parissa”, Ellen kertoo.

*Nimi muutettu

Teksti: Nicole James
Kuva: Garrett N

Keski-Aasia

  • Alueen määritelmiä useita
  • Määritelmästä riippuen kaikki tai suurin osa alueen valtioista entisiä neuvostotasavaltoja
  • Valtauskonto islam
  • Islamiin sekoittunut erilaisia kansanuskomuksia

MENTOROINTI JA OPETUSLAPSEUS

On tärkeää opetuslapseuttaa, mentoroida ja rohkaista jo olemassa olevia kristittyjä, jotta he voivat juurtua Kristukseen yhä syvemmin, kasvaa kristittyinä ja viedä itse ilosanomaa eteenpäin. Kun kristityt oppivat myös itse opetuslapseuttamaan, evankeliumi leviää entistä laajemmalle.